Sosyal İklim Derneği

Doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Çocuk ve gençlik katılımı, iklim eylemi ve SKA'ların yerelleştirilmesi alanında faaliyet yürütmektedir.